رویه ارسال سفارش

برای سفارشات شهر تهران در همان روز یا اولین روز کاری بعدی، از طریق پیک موتوری ارسال می شود. سفارشات شهرستان بسته به نوع پست ویژه یا سفارشی شهر گیرنده، در اولین روز کاری بعدی ارسال خواهد شد.لازم به ذکر است برای ارسال، هزینه ثابت ۴۰.۰۰۰ تومان به مبلغ سفارش خریدار افزوده می شود.

بستن
مقایسه